jeudi, octobre 18, 2018
Person in train

قطار الممات

  على متن القطار، كل حسب طبقته، طبقة أرستقراطية بذخ وهرج ومرج، وتمثيل لا متناهي، وطبقة أقل بقليل ليس منها ببعيد، وطبقة أخيرة في مؤخرة القطار تراها مثل جيش متعب بعد حرب ضد الحياة، غُبر...